Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Här beskriver vi ett protokoll för syntes av lågvalenta metallorganiska ramverk (LVMOFs) från lågvalenta metaller och multitopiska fosfinlänkar under luftfria förhållanden. De resulterande materialen har potentiella tillämpningar som heterogena katalysatorer efterliknar lågvalenta metallbaserade homogena katalysatorer.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter