Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Denne protokollen presenterer en unik måte å generere cellekulturer i sentralnervesystemet fra dag 17 musehjerner for nevro (immun) logi forskning. Denne modellen kan analyseres ved hjelp av ulike eksperimentelle teknikker, inkludert RT-qPCR, mikroskopi, ELISA og flowcytometri.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter