Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Detta protokoll presenterar ett unikt sätt att generera cellkulturer i centrala nervsystemet från embryonala mushjärnor dag 17 för neuro(immun)logiforskning. Denna modell kan analyseras med hjälp av olika experimentella tekniker, inklusive RT-qPCR, mikroskopi, ELISA och flödescytometri.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter