Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Ex situ magnetiske undersøkelser kan direkte gi bulk og lokal informasjon på en magnetisk elektrode for å avsløre ladningslagringsmekanismen trinn for trinn. Her er elektronspinnresonans (ESR) og magnetisk følsomhet demonstrert for å overvåke evalueringen av paramagnetiske arter og deres konsentrasjon i et redoksaktivt metallorganisk rammeverk (MOF).

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter