Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Ex situ-magnetiska undersökningar kan direkt ge bulk- och lokal information på en magnetisk elektrod för att avslöja dess laddningslagringsmekanism steg för steg. Här demonstreras elektronspinnresonans (ESR) och magnetisk känslighet för att övervaka utvärderingen av paramagnetiska arter och deras koncentration i ett redoxaktivt metallorganiskt ramverk (MOF).

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter