Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Wavelet transform coherence (WTC) er en vanlig metode for å vurdere koblingen mellom signaler som brukes i funksjonelle nær-infrarøde spektroskopi (fNIRS) hyperskanningsstudier. En verktøykasse for å vurdere retningen på signalinteraksjonen presenteres i dette arbeidet.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter