Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Et multimodalt, raskt hyperspektralt bilderammeverk ble utviklet for å oppnå bredbånds vibrasjonell sumfrekvensgenerering (VSFG) bilder, sammen med brightfield, andre harmoniske generasjons (SHG) bildebehandlingsmodaliteter. På grunn av at den infrarøde frekvensen resonerer med molekylære vibrasjoner, avsløres mikroskopisk strukturell og mesoskopisk morfologikunnskap om symmetritillatte prøver.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter