Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Ett multimodalt, snabbt ramverk för hyperspektral avbildning utvecklades för att erhålla VSFG-bilder (Broadband Vibrational Sum-Frequency Generation), tillsammans med bildmodaliteter för ljusfält, andra harmoniska generationen (SHG). På grund av att den infraröda frekvensen är i resonans med molekylära vibrationer, avslöjas mikroskopisk strukturell och mesoskopisk morfologi kunskap om symmetritillåtna prover.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter