Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Väteperoxid (H2O2) är både en källa till oxidativ skada och en signalmolekyl. Detta protokoll beskriver hur man mäter mitokondriellH2O2med hjälp av mitokondrieriktad HyPer7 (mtHyPer7), en genetiskt kodad ratiometrisk biosensor, i levande jäst. Den beskriver hur man optimerar avbildningsförhållanden och utför kvantitativ cellulär och subcellulär analys med hjälp av fritt tillgänglig programvara.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter