Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Skeletmuskulatur omfatter flere celletyper, herunder residente stamceller, hver med et særligt bidrag til muskelhomeostase og regenerering. Her beskrives 2D-kulturen af muskelstamceller og muskelcellenichen i en ex vivo-indstilling, der bevarer mange af de fysiologiske, in vivo og miljømæssige egenskaber.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter