Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Skjelettmuskulatur består av flere celletyper, inkludert bosatt stamceller, hver med et spesielt bidrag til muskelhomeostase og regenerering. Her beskrives 2D-kulturen av muskelstamceller og muskelcellenisjen i en ex vivo-setting som bevarer mange av de fysiologiske, in vivo og miljømessige egenskapene.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter