Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Skelettmuskulaturen består av flera celltyper, inklusive stamceller, var och en med ett särskilt bidrag till muskelhomeostas och regenerering. Här beskrivs 2D-odlingen av muskelstamceller och muskelcellnischen i en ex vivo-miljö som bevarar många av de fysiologiska, in vivo- och miljöegenskaperna.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter