Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Den riktade syntesen av nya metallorganiska ramar (MOFs) är svår, och deras upptäckt beror på kemistens kunskap och kreativitet. Metoder med hög genomströmning gör det möjligt att utforska komplexa syntetiska parameterfält snabbt och effektivt, vilket påskyndar processen att hitta kristallina föreningar och identifiera syntetiska och strukturella trender.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter