Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Vi presenterar ett protokoll för Tuina-manipulation utförd på gips-immobiliserade-inducerade knäartrosråttor. Baserat på de preliminära resultaten föreslog den att metodens effektivitet var beroende av minskning av inflammation och broskförlust.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter