Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Denne studien beskriver decellulariseringsbaserte metoder for visualisering og kvantifisering av intramuskulært fettvev (IMAT) avsetning gjennom intakt muskelvolum, samt kvantifisering av beregninger av individuelle adipocytter som omfatter IMAT.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter