Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Den aktuella studien beskriver decellulariseringsbaserade metoder för att visualisera och kvantifiera intramuskulär fettvävnadsdeponering (IMAT) genom intakt muskelvolym, samt kvantifiera mätvärden för enskilda adipocyter som utgör IMAT.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter