Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Her presenterer vi en protokoll for å tilby raske, enkle og pålitelige blodinnsamlingsalternativer for rottemodellen. Vi beskriver tre ulike blodprøvetakingsmetoder i henhold til konteksten: halevenepunktering i narkose eller på et bevisst dyr, og punksjon i en dorsalvena penis under narkose.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter