Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Här presenterar vi ett protokoll för att erbjuda snabba, enkla och pålitliga blodinsamlingsalternativ för råttmodellen. Vi beskriver tre olika blodprovsmetoder utifrån sammanhanget: svansvenspunktering under narkos eller på ett medvetet djur, och dorsal penisvenspunktion under anestesi.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter