Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Här beskriver vi metoder för mikrofabrikation av vertikalt inriktade kolnanofibrer (VACNF), överföring av VACNF till flexibla substrat och applicering av VACNF på både styva och flexibla substrat till växter för leverans av biomolekyler och färgämnen.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter