Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Ett protokoll presenteras för design och tillverkning av ballongtaggar för att återvinna sensorfiskar och levande fiskar, vilket möjliggör bedömning av deras fysiska tillstånd och biologiska prestanda i hydrauliska strukturer. Metoden optimerar ballongtaggens prestanda genom att ta hänsyn till faktorer som ballongvolym, uppblåsnings-/tömningstider, komponentval och egenskaperna hos det injicerade vattnet.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter