Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Her beskriver vi isolering, kultur og adipogen induktion af stromale vaskulære fraktionsafledte preadipocytter fra museperiaortisk fedtvæv, hvilket muliggør undersøgelse af perivaskulær fedtvævsfunktion og dets forhold til vaskulære celler.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter