Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Her beskriver vi isolasjon, kultur og adipogen induksjon av stromale vaskulære fraksjonsavledede preadipocytter fra periaorta-fettvev fra mus, noe som muliggjør studier av perivaskulær fettvevsfunksjon og dens forhold til vaskulære celler.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter