Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Här beskriver vi isolering, odling och adipogen induktion av stromala vaskulära fraktionshärledda preadipocyter från musperiaortafettvävnad, vilket möjliggör studier av perivaskulär fettvävnadsfunktion och dess förhållande till vaskulära celler.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter