Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Her presenterer vi en detaljert protokoll for å visualisere mikrotubuli-nettverkene i nevromuskulære veikryss og muskelceller. Kombinert med de kraftige genetiske verktøyene til Drosophila melanogaster, letter denne protokollen i stor grad genetisk screening og mikrotubuli-dynamikkanalyse for rollen som mikrotubulinettverksregulerende proteiner i nervesystemet.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter