Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Immunfluorescerende avbildning er begrenset av evnen til å observere komplekse, tidsavhengige biologiske prosesser i bare et enkelt øyeblikksbilde i tid. Denne studien skisserer en live-imaging tilnærming utført på presisjonskutt mus submandibulære kjertelskiver. Denne tilnærmingen muliggjør sanntidsobservasjon av celle-celle-interaksjoner under homeostase og prosessene for regenerering og reparasjon.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter