Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Immunofluorescensavbildning begränsas av förmågan att observera komplexa, tidsberoende biologiska processer i en enda ögonblicksbild. Denna studie beskriver en live-bildmetod som utförs på precisionsskurna mussubmandibulära körtelskivor. Detta tillvägagångssätt möjliggör realtidsobservation av cell-cellinteraktioner under homeostas och processerna för regenerering och reparation.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter