Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

7.9: Fosforilasyon

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Fosforilasyon
 

7.9: Fosforilasyon

Fosfat gruplarının proteinlerden eklenmesi veya çıkarılması hücresel süreçleri düzenleyen en yaygın kimyasal modifikasyondur. Bu değişiklikler hücrelerin içindeki proteinlerin yapısını, aktivitesini, kararlılığını ve lokalizasyonunu ve diğer proteinlerle etkileşimlerini etkileyebilir.

Fosforilasyon sırasında protein kinazları ATP'nin terminal fosfat grubunu substrat proteinlerinin spesifik amino asit yan zincirlerine aktarır. Serine, treonin, ve tirozin en sık fosforile amino asitlerdir. Buna göre protein kinazları serin/treonin kinazları, tirozin kinazları veya üç amino asidi de fosforilite edebildikleri takdirde çift etkikroz olarak sınıflandırılır. Tersine, protein fosfatlar fosfat grubunun (defosforilasyon) çıkarılmasını katalizler ler ve proteinin orijinal özelliklerini geri verir.

Fizyolojik koşullar altında, protein yapısı ve işlevinde uzun süreli değişiklikleri önlemek için fosforilasyon ve defosforilasyon sıkı bir şekilde düzenlenir. Bu dengenin bozulması kanser ve çeşitli nörodejeneratif bozukluklar da dahil olmak üzere hastalıklara neden olabilir. Örneğin, tau adı verilen bir protein Alzheimerâs hastalığında (AD) hiperfosforilasyon gösterir. Fizyolojik olarak, tau nöronların şeklini, yapısını ve gelişimini düzenler. Tau proteini 80'den fazla serine, treonin ve tirozin kalıntıları içerir, bunların sadece bir kısmı genellikle fosforilasyondur. AD hastalarının beyinlerinde, tau anormal ve aşırı fosforilted. Bu proteinin çözünürlüğünü değiştirir, nöronal ölüme yol açan toksik çözünmez agregalar oluşturur.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter