Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

9.2: Enerji Olarak Işık
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Light as Energy
 
TRANSCRIPT

9.2: Light as Energy

9.2: Enerji Olarak Işık

Overview

The energy required to carry out photosynthesis is light—typically radiation from the sun. The electromagnetic particles are called photons and carry a defined amount of energy, dependent on the wavelength. All wavelengths fall within a range called the electromagnetic spectrum. Plants carry out photosynthesis using wavelengths that range from 400 to 700 nm. They primarily use a pigment called chlorophyll a that absorbs red and blue light and reflects green light which is why leaves appear green.

Photons

A photon is a discrete electromagnetic particle or bundle of energy. It is always in motion and travels at the speed of light. Photons are characterized by their frequency, wavelength, and amplitude, similar to the properties of a wave. Waves with higher frequencies transmit more energy and have shorter wavelengths than longer wavelengths that transmit less energy and have lower frequencies. The range of all possible wavelengths is known as the electromagnetic spectrum.

The Photosynthetic Absorption Spectrum

For most organisms, photosynthesis relies on a small segment of the electromagnetic spectrum—namely, the visible portion that ranges from 400 to 700 nanometers, from blue to green to red. However, a few organisms can carry out photosynthesis using infrared light.

In plants, different pigment molecules absorb specific wavelengths of light, giving each molecule a distinct absorption spectrum. For example, chlorophyll a—the most abundant pigment molecule in leaves—only absorbs red and blue light. Chlorophyll a reflects the green portion of the spectrum, letting plant leaves appear green to the human eye. Plants also use additional pigments to absorb light. For example, they have phycocyanin that absorbs orange and red light, carotenes that absorb ultraviolet, violet, blue, blue-green and orange-red light, and xanthophylls that absorb blue and ultraviolet light.

Genel bakış

Fotosentez yapmak için gereken enerji ışık-tipik güneşten radyasyon. Elektromanyetik parçacıklar foton olarak adlandırılır ve dalga boyuna bağlı olarak tanımlanmış miktarda enerji taşırlar. Tüm dalga boyları elektromanyetik spektrum adı verilen bir aralık içinde yer alıyor. Bitkiler 400 ile 700 nm arasında değişen dalga boylarını kullanarak fotosentez gerçekleştirin. Onlar öncelikle kırmızı ve mavi ışık emer ve yaprakları yeşil görünür neden yeşil ışık yansıtan bir klorofil denilen bir pigment kullanın.

Foton

Foton ayrı bir elektromanyetik parçacık veya enerji demetidir. Her zaman hareket halindedir ve ışık hızında hareket eder. Fotonlar frekansları, dalga boyları ve genlikleri ile karakterize edilirler, bir dalganın özelliklerine benzer. Daha yüksek frekanslara sahip dalgalar daha fazla enerji iletir ve daha az enerji ileten ve daha düşük frekanslara sahip daha uzun dalga boylarından daha kısa dalga boylarına sahiptir. Tüm olası dalga boylarının aralığı elektromanyetik spektrum olarak bilinir.

Fotosentetik Emme Spektrumu

Çoğu organizma için fotosentez elektromanyetik spektrumun küçük bir bölümüne dayanır- yani maviden yeşile ve kırmızıya kadar 400 ila 700 nanometre arasında değişen görünür kısım. Ancak, birkaç organizma kızılötesi ışık kullanarak fotosentez gerçekleştirebilirsiniz.

Bitkilerde, farklı pigment molekülleri ışığın belirli dalga boylarını emer ler ve her moleküle ayrı bir emme spektrumu verir. Örneğin, klorofil bir-yapraklarda en bol pigment molekülü-sadece kırmızı ve mavi ışık emer. Klorofil bir spektrumun yeşil kısmını yansıtır, bitki yaprakları insan gözüne yeşil görünmesini sağlayan. Bitkiler de ışık emmek için ek pigmentler kullanın. Örneğin, turuncu ve kırmızı ışığı emen phycocyanin, ultraviyole, mor, mavi, mavi-yeşil ve turuncu-kırmızı ışığı emen karotenler ve mavi ve ultraviyole ışığı emen xanthophyll'leri vardır.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter