Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

11.4: Geçiş

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Geçiş
 

11.4: Geçiş

Mitoz bölünmenin aksine, meyozis haploid gametler yaratılmasında genetik çeşitliliği hedeflemektedir. Mikrop hücrelerinin bölünmesi bu işleme ilk olarak, S fazında çoğaltılan her kromozomun merkezi olarak birleştiği iki kardeş kromatitten (özdeş kopya) oluştuğu profaz I'de başlar.

Kardeş kromozomların homolog çiftleri-biri anneden, diğeri baba genomundan-sonra uzunlamasına birbiriyle hizaya başlar lar ve buna karşılık gelen DNA konumlarını sinaps adı verilen bir süreçte eşlerlerler.

Homologları bir arada tutmak için, bir protein kompleksi olan sinaptonal kompleks-formlar. Synaptonemal kompleks homolog rekombinasyon yoluyla alellerin yeni kombinasyonları verimli, kardeş olmayan kromatitler arasında DNA karşılık gelen rasgele parçaların alışverişi kolaylaştırır.

Sinaptonal kompleks erimeye başladığında, X şekilli yapılar rekombinasyon tamamlanana kadar homolog kromozomları bir arada tutarlar. Chiasmata adı verilen yapılar, genetik bilginin kesiştiği alanları işaretler.


Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter