Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

29.9: Küresel İklim Değişikliği
TABLE OF
CONTENTS

JoVE Core
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Global Climate Change
 
TRANSCRIPT

29.9: Global Climate Change

29.9: Küresel İklim Değişikliği

Throughout its ~4.5 billion year history, the Earth has experienced periods of warming and cooling. However, the current drastic increase in global temperatures is well outside of the Earth’s cyclic norms, and evidence for human-caused global climate change is compelling. Paleoclimatology, the study of ancient climate conditions, provides ample evidence for human-caused global climate change by comparing recent conditions with those in the past.

Past Periods of Warming and Cooling

In the last 650,000 years alone, there have been seven cycles of glacial advance and retreat. Over 11,000 years ago, the most recent ice age abruptly ended—marking the beginning of our modern climate era, the Holocene geological epoch. Most historical climate changes are associated with small variations in earth’s orbit that changed the amount of the solar radiation received by the Earth.

Paleoclimatology

Paleoclimatology is the study of climatic conditions and their causes and effects throughout the Earth’s geologic past. Paleoclimatologists employ a variety of scientific methods to deduce the past conditions of Earth’s climate and atmospheric system.

Ice Core Data

Ice core samples taken from thick mountain glaciers and polar ice sheets can reveal information about global climate change. Seasonal pauses in ice accumulation can lead to observable layers in ice cores. These layers can be used to establish a chronology, with the lowest layers being the oldest. Researchers can then analyze properties of the ice and the material trapped inside it (e.g., air bubbles and ratios of oxygen and hydrogen isotopes) to reconstruct the Earth’s ancient climate. The European Project for Ice Coring in Antarctica analyzed volcanic ash trapped in ice cores from Antarctica to provide a detailed record of Holocene volcanic history. This record revealed 96 eruptions during the Holocene, with 33 of those eruptions occurring during the last 2,000 years.

Dendroclimatology

Scientists can also study past climate by examining annual tree rings—a field called dendroclimatology. Essentially, tree rings are wider under favorable conditions and narrower during harsh times. Tree rings can be accurately dated by matching rings from sample to sample—even samples from archaeological digs. Although dendroclimatology has limitations, tree rings are useful climate proxies that can be used to create high-resolution climate records for specific geographic locations.

Yaklaşık 4,5 milyar yıllık tarihi boyunca, Dünya ısınma ve soğuma dönemleri yaşadı. Ancak, küresel sıcaklıklarda mevcut şiddetli artış dünya'nın döngüsel normların çok dışında, ve insan kaynaklı küresel iklim değişikliği için kanıt zorlayıcı. Paleoclimatology, antik iklim koşullarının çalışma, geçmişte olanlar ile son koşulları karşılaştırarak insan kaynaklı küresel iklim değişikliği için yeterli kanıt sağlar.

Isınma ve Soğutma Geçmiş Dönemler

Sadece son 650.000 yıl içinde, buzul ilerleme ve geri çekilme yedi döngüleri olmuştur. 11.000 yıl önce, en son buzul çağı aniden sona erdi- modern iklim çağımızın başlangıcı, Holocene jeolojik çağı. Çoğu tarihsel iklim değişiklikleri Dünya'nın aldığı güneş radyasyonu miktarını değiştiren Dünya'nın yörüngesinde küçük varyasyonlar ile ilişkilidir.

Paleoclimatology

Paleoclimatology iklim koşulları ve dünya jeolojik geçmişi boyunca nedenleri ve etkileri çalışmadır. Paleoclimatologists Dünya'nın iklim ve atmosferik sisteminin geçmiş koşulları anlamak için bilimsel yöntemler çeşitli kullanır.

Buz Çekirdeği Verileri

Kalın dağ buzullarından ve kutup lardaki buz tabakalarından alınan buz çekirdeği örnekleri küresel iklim değişikliği hakkında bilgi verebilir. Buz birikimindeki mevsimsel duraklamalar, buz çekirdeklerinde gözlemlenebilir katmanlara yol açabilir. Bu katmanlar, en düşük katmanların en eski olduğu bir kronoloji oluşturmak için kullanılabilir. Araştırmacılar daha sonra buzun ve içinde hapsedilen malzemenin özelliklerini analiz edebilirler (örneğin, hava kabarcıkları ve oksijen ve hidrojen izotopları oranları) Dünya'nın eski iklimini yeniden inşa etmek için. Antarktika'daki Avrupa Buz Koring Projesi, Holosenin volkanik tarihinin ayrıntılı bir kaydını sağlamak için Antarktika'dan gelen buz çekirdeklerine hapsolmuş volkanik külleri analiz etti. Bu kayıt, Holocene sırasında 96 patlamayı ortaya çıkardı, bu patlamaların 33'ü son 2000 yıl içinde meydana geliyor.

Dendroclimatoloji

Bilim adamları da yıllık ağaç halkaları inceleyerek geçmiş iklim inceleyebilirsiniz-bir alan dendroclimatology denir. Aslında, ağaç halkaları uygun koşullar altında daha geniş ve zor zamanlarda dar. Ağaç halkaları, numuneden numuneye, hatta arkeolojik kazılardan alınan numunelere kadar olan halkaları eşleştirerek doğru bir şekilde tarihlenebilir. Dendroclimatology sınırlamaları olmasına rağmen, ağaç halkaları belirli coğrafi konumlar için yüksek çözünürlüklü iklim kayıtları oluşturmak için kullanılabilecek yararlı iklim yakınlık vardır.


Suggested Reading

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter