Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

1.10: Organizmalar Arası Genetik Transfer Tipleri
İÇİNDEKİLER

JoVE Core
Molecular Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. You will only be able to see the first 20 seconds.

Education
Types of Genetic Transfer Between Organisms
 
TRANSKRİPT

1.10: Organizmalar Arası Genetik Transfer Tipleri

Genetik transfer, genetik bilgi bir organizmadan diğerine aktarıldığında ortaya çıkar. İki mekanizma ile gerçekleşir: dikey gen transferi ve yatay gen transferi. Dikey gen transferi, genetik bilgi bir nesilden diğerine aktarıldığında meydana gelir, bu da yatay gen transferinden çok daha sık olur. Hem cinsel hem de aseksüel üreme, bir veya daha fazla organizmanın genomlarının bir kısmını veya tamamını yavrularına aktardığı dikey gen transferi biçimleridir. Ek olarak, dikey gen transferi hem prokaryotik hem de ökaryotik türlerde gerçekleşir.

Yatay gen transferi, genetik bilgi aynı neslin bir üyesine aktarıldığında meydana gelir ve en sık prokaryotik türlerde olur. Ökaryotlar arasında türler arası yatay gen transferi son derece nadir iken prokaryotlarda sıklıkla görülür. Farklı türler arasında yatay gen transferi, prokaryotlar arasında önemli bir genetik çeşitlilik kaynağıdır.

Çoğu prokaryotik tür aseksüel olarak çoğalır. Bu, yavruların daha hızlı üretilmesine izin verirken, üretilen yavrular sınırlı genetik çeşitliliğe sahiptir. Bu nedenle yatay gen transferi, prokaryotlara genetik çeşitliliğin getirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Yatay gen transferi yoluyla, prokaryotlar genomlarının küçük bir kısmını aynı jenerasyonda spesifik (aynı tür) veya allospesifik (farklı bir tür) olan diğer organizmalarla paylaşabilirler. Birçok bilim insanı, yatay gen transferi ve mutasyonun prokaryotlarda en önemli genetik varyasyon kaynakları olduğunu öne sürmektedir. Böylece, yatay gen transferi, doğal seleksiyonun etki ettiği hammaddenin bir kısmını sağlar.

Bunun belirgin bir örneği, antibiyotiğe dirençli bakteri suşlarının ortaya çıkmasıdır. Bir antibiyotiğe direnç kazandıran genler, farklı türler ve bakteri suşları arasında transfer edilebilir ve alıcı bakterilere, gonoreye neden olan penisiline dirençli Neisseria gonorrhoeae suşları gibi seçici bir avantaj sağlar. Daha da büyük bir ölçekte, bazı tahminler, E. coli genomunun en az %18'inin milyonlarca yıllık evrim boyunca yatay gen transferi yoluyla elde edildiğini göstermektedir.


Önerilen Okuma

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter