Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Editorial

This content is Free Access.

Detta kan i JUPITER

 
Click here for the English version

Detta kan i JUPITER

Article
May 4th, 2011

Summary May 4th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De viktigaste höjdpunkter för våra majnumret inkluderar metoder för att mäta kognition i tyngdlöshet, isolera mygga immunceller, teknik rekombinant sars vacciner och upptäcka tumörer med värmekameror. Dessutom, förfaranden för att isolera neuronala stamceller från mänskliga fostrets hjärna och odling antigen-presenterande leverceller kommer också att släppas.

Tags

Utgåva 51
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter