Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Free Access.

Bästa kända metod för att få högkvalitativt EEG-data Under Samtidig fMRI
 
Click here for the English version

Bästa kända metod för att få högkvalitativt EEG-data Under Samtidig fMRI

Article DOI: 10.3791/50283
June 3rd, 2013

Chapters

Summary June 3rd, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Samtidig elektroencefalografi (EEG) och funktionell magnetisk resonanstomografi (fMRI) är ett kraftfullt neuroimaging verktyg. Däremot bildar insidan av en magnetkamera en svår miljö för EEG dataregistrering och säkerhet måste beaktas när du hanterar EEG utrustning i en scanner. Här presenterar vi ett optimerat EEG-fMRI datainsamling protokollet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter