Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Vi beskriver en protokoll for vurdering av dose-responskurver for ekstrakraniell stimulering med tanke på elektriske feltmålinger i hjernen og relevant biomarkør-cerebral blodstrøm. Siden denne protokollen innebærer invasiv elektrodeplassering i hjernen, er generell anestesi nødvendig, med spontan pust foretrukket i stedet for kontrollerte respirasjoner.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter