Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Vi beskriver ett protokoll för att bedöma dos-responskurvor för extrakraniell stimulering i termer av mätningar av hjärnans elektriska fält och ett relevant biomarkör-cerebralt blodflöde. Eftersom detta protokoll innebär invasiv elektrodplacering i hjärnan behövs generell anestesi, där spontan andning föredras snarare än kontrollerad andning.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter