Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Protokollet sammanfattar bästa praxis för att minimera mikrobiell biobelastning i en renrumsmiljö och inkluderar strategier som miljöövervakning, processövervakning och produktsterilitetstestning. Den är relevant för tillverknings- och testanläggningar som måste uppfylla gällande standarder för god vävnadssed och gällande standarder för god tillverkningssed.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter