Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Her beskriver vi en mikrostasjonsdesign, kirurgisk implantasjonsprosedyre og gjenopprettingsstrategi etter kirurgi som muliggjør kroniske felt- og enkeltenhetsopptak fra flere hjernegrupper samtidig hos unge og unge mus over et kritisk utviklingsvindu fra postnatal dag 20 (p20) til postnatal dag 60 (p60) og utover.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter