Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Här beskriver vi en mikrodrivdesign, kirurgisk implantationsprocedur och återhämtningsstrategi efter operation som möjliggör kroniska fält- och enhetsinspelningar från flera hjärnregioner samtidigt hos unga och unga möss över ett kritiskt utvecklingsfönster från postnatal dag 20 (p20) till postnatal dag 60 (p60) och därefter.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter