Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Denne protokollen beskriver en lipofuscinakkumuleringsmodell i svært differensierte og polariserte humane retinalpigmentepitelkulturer (RPE) og en forbedret ytre segment (OS) fagocytoseanalyse for å oppdage det totale OS-forbruket / nedbrytningskapasiteten til RPE. Disse metodene overvinner begrensningene i tidligere lipofuscinmodeller og klassiske pulsjakt ytre segmentfagocytoseanalyser.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter