Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Detta protokoll beskriver en lipofuscinackumuleringsmodell i mycket differentierade och polariserade humana retinala pigmentepiteliala (RPE) kulturer och en förbättrad fagocytosanalys i yttre segment (OS) för att detektera RPE: s totala förbrukning / nedbrytningskapacitet. Dessa metoder övervinner begränsningarna hos tidigare lipofuscinmodeller och klassiska pulsjaktsanalyser av yttre segmentfagocytos.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter