Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Detta protokoll beskriver den halvautomatiska isoleringen av den stromala vaskulära fraktionen (SVF) från murin fettvävnad för att erhålla preadipocyter och uppnå adipocytdifferentiering in vitro. Användning av en vävnadsdissociator för kollagenassmältning minskar experimentell variation och ökar reproducerbarheten.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter