Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Her beskriver vi i detalj protokollen for kvantifisering av telomerlengde ved bruk av ikke-radioaktiv kjemiluminescerende deteksjon, med fokus på optimalisering av ulike ytelsesparametere for TAGGG-telomerlengdeanalysesettet, for eksempel buffermengder og sondekonsentrasjoner.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter