Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Protokollen beskriver hvordan porfyrinbaserte kompensasjonsperler for flowcytometri fremstilles ved reaksjon av aminfunksjonaliserte polystyrenkuler med porfyrin TCPP og amidkoblingsreagenset EDC. En filtreringsprosedyre brukes til å redusere partikkelformige biprodukter.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter