Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Her beskrives en etableret metode til at udføre kontraktilitets- og calciummålinger i humant inducerede pluripotente stamcelleafledte kardiomyocytter ved hjælp af en optikbaseret platform. Denne platform gør det muligt for forskere at studere effekten af mutationer og responsen på forskellige stimuli på en hurtig og reproducerbar måde.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter