Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Her beskrives en etablert metode for å utføre kontraktilitets- og kalsiummålinger i humane induserte pluripotente stamcellederiverte kardiomyocytter ved bruk av en optikkbasert plattform. Denne plattformen gjør det mulig for forskere å studere effekten av mutasjoner og responsen på ulike stimuli på en rask og reproduserbar måte.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter