Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Här beskrivs en etablerad metod för att utföra kontraktilitet och kalciummätningar i humant inducerade pluripotenta stamcellshärledda kardiomyocyter med hjälp av en optikbaserad plattform. Denna plattform gör det möjligt för forskare att studera effekten av mutationer och svaret på olika stimuli på ett snabbt och reproducerbart sätt.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter