Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Denne protokollen beskriver ulike metoder som kan hjelpe i studiet av ATG9A-biologi, inkludert immunfluorescens etterfulgt av bildeanalyse, forbigående overekspresjonsbetraktninger og undersøkelse av ATG9A-glykosyleringsstatus ved bruk av western blot.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter