Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Bu protokol, immünofloresan ve ardından görüntü analizi, geçici aşırı ekspresyon hususları ve western blot kullanılarak ATG9A glikozilasyon durumunun araştırılması dahil olmak üzere ATG9A biyolojisinin incelenmesine yardımcı olabilecek çeşitli yöntemleri açıklar.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter