Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Här presenterar vi ett alternativt protokoll för att aktivt inducera experimentell autoimmun encefalomyelit hos C57BL/6-möss, med användning av det immunogena epitopmyelinoligodendrocytglykoproteinet (MOG)35-55 suspenderat i ofullständig Freunds adjuvans innehållande den värmedödade Mycobacterium avium-underarten paratuberkulos.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter