Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove

Summary

Här presenterar vi protokoll för att arbeta med Limosilactobacillus reuteri DSM20016, som beskriver tillväxt, plasmidtransformation, koloni-PCR, fluorescerande reporterproteinmätning och begränsad plasmid mini-prep, samt vanliga problem och felsökning. Dessa protokoll tillåter mätning av rapportproteiner i DSM20016, eller bekräftelse via koloni-PCR om ingen rapportör är inblandad.

Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter